As long as you feel pain, you’re still alive. As long as you make mistakes, you’re still human. And as long as you keep trying, there’s still hope.
As long as you feel pain, you’re still alive. As long as you make mistakes, you’re still human. And as long as you keep trying, there’s still hope.
  • Susan Gale

Persian Equivalent: 

زندگی با درد و اشتباه توام است. و تلاش بی‌نتیجه نخواهد ماند.

Word-for-word Translation: 

ترجمه لغت به لغت:

تا وقتی که احساس درد می‌کنی، تو هنوز زنده هستی. تا وقتی که اشتباه می‌کنی، هنوز انسان هستی. و تا وقتی که سعی می‌کنی، هنوز امیدی هست.

Top